1. کاربرد اکسيژن فعال براي درمان ديابتي ها

  قابل توجه ديابتي ها

   يکي ازعوارض بيماري مرض قند يا ديابت آسيب ديدن جدار رگ ها  و  ايجاد زخم هايي در بدن بويژه در ناحيه پا مي باشد.
  مکانيسم اصلي درمان زخم هاي ديابتي, ترميم آسيب هايي است  که  به  عروق و اعصاب وارد آمده و در اين بين اکسيژن فعال توانايي بازکردن  رگ ها ، ‌ترميم و توسعه عروق را دارد.
  رساندن مکرراکسيژن نوزادي که توسط دستگاه توليد مي شو د به ناحيه آسيب ديده ، منجر به ترميم غير قابل تصور بافتها خواهد شد.
  اصولاً در مورد زخم هاي ديابتيها ، زخم هاي معمول نيز به  سختي معالجه مي شوند ، در صورتي که اگر هر روز اين  زخم ها  با  آب حاوي  اکسيژن فعال شستشو شوند به سرعت معالجه و ترميم خواهند  شد . عملاً  استفاده  از  اکسيژن  فعال مي تواند جانشين مصرف آنتي بيوتيک ها شده و نه تنها زخم ها را بهبود بخشد بلکه با رساندن اکسيژن به زخم ها عمل رگ زايي را نيز تسريع نمايد.

  حائز اهميت اينکه طبق قاعده فوق با خوردن آب حاوي اکسيژن فعال ترميم زخم معده و اثناعشر و حتي عفونتهاي روده نيز فوق العاده سريع بهبود مييابد . و طبق تحقيقات به عمل آمده همچنين آشاميدن آب حاوي اکسيژن فعال باعث کاهش قند خون ، افزايش سيستم دفاعي بدن ، کاهش غلظت خون ، افزايش اکسيژن در سيستم گردش خون  و پالايش و سم زدايي بدن ميگردد.

  براي ترميم زخم هاي ديابتي و عفونتي هم مي توانيد از ژل و روغن ازن استفاده نماييد.