1. جهت چاق شدن ميتوانيد باقلاى مقشر و مغز تخم کدو را نرم ساييده مقدارى بادام را کوبيده به آن اضافه نموده با ماء الشعير و آب انار شيرين پخته به صورت حلوا درآورده روزانه ميل نمايند. نسخه ديگر چاق کننده گياهي: براي چاق شدن ترکيبات زير را تهيه کرده م استفاده کنيد تخم شنبليله 50 گرم‏ آرد گندم 250 گرم‏ شکر 250 گرم‏ کتيرا گل 20 گرم‏ مغز بادام 250 گرم‏ عسل نيم کيلو داروها چاق کننده را کوبيده در عسل ريخته، روزى سه قاشق غذاخورى با آب سعد ميل کنند (در صورتى که داروي چاق کننده سفت شد مى‏توان مقدار عسل را زيادتر کرد).