1. خنده چهره را شاداب و زيبا ميکند. خنده عمر را طولاني ميکند. خنده سن افراد را کمتر نشان ميدهد. (قابل توجه خانمها!!) خنده رگها را گشاد ميکند که در سلامتي مؤثر است. خنده با افزايش هورمون کورتيزول ايمني بدن را در برابر بيماريها زياد ميکند. خنده با شستن CO2 از خون احساس مطلوبي ايجاد ميکند. خنده کلسترول خون را کاهش ميدهد. خنده گرفتن حمام اکسيژن است. خنده با افزايش هورمون سروتونين احساس سرخوشي ايجاد ميکند. خنده با کاهش شمار ضربان قلب (HR) نقش مؤثري در سلامتي دارد. خنده تعادل ظرفيت هورموني ايجاد ميکند. خنده با شستن CO2 از خون پوست را شاداب ميکند. خنده از بيماري زخم معده و دوازدهه پيشگيري ميکند. خنده نوعي ”دويدن بيحرکت“ است. خنده افراد چاق را لاغر ميکند. خنده باعث ميشود به دندانهايمان بيشتر توجه کنيم و در نظافت آنها بکوشيم. نوشته دکتر مادان کاتاريا