1. براي اينکه بدانيد بدنتان در چه وضعي است و از نظر علمي وزن نرمال داريد يا دچار اضافه وزن يا چاقي هستيد، بايد تست Body mass index يا همان BMI را انجام بدهيد. فقط يادتان باشد اين فرمول براي گروه سني بالاي 18 سال است. اگر BMIتان: بين 15 تا 19 باشد، لاغر هستيد. بين 19 تا 25 باشد، وزنتان نرمال است. بين 25 تا 30 باشد، اضافه وزن داريد. بين 30 تا 35 باشد، چاقي درجه يک (متوسط) داريد. بين 35 تا 40 باشد، چاقي درجه دو (شديد) داريد. 40 به بالا باشد، چاقي درجه سه (مفرط) داريد