1. اقدامات لازم در صورت مواجه با ويروس ايدز
  اگر به هر دليلي با ويروس ايدز مواجه شديد چه اقداماتي را بايد انجام داد؟ در واقع آگاهي از اين موضوع امري حياتي  و….
  اگر به هر دليلي با ويروس ايدز مواجه شديد چه اقداماتي را بايد انجام داد؟
  عنواني براي تک H3
  1. هر چه سريعتر با آب و صابون محل را شستشو بدهيد.
  2. اگر مخاط آلوده شده بود با آب فراوان شستشو بدهيد.
  3. زمان وساعت تماس را يادداشت واطلاع دهيد.
  4. بلا فاصله درمان به مدت حداقل ? هفته عليه HIV شروع ميگردد(حداکثر تا?? ساعت پس از آلودگي اثر بخش است)
  5. آزمايش HIV  در سه نوبت (هفته ششم وماه سوم وماه ششم )
  6. انجام آزمايشات(Lft,CBC,BUN,CR , BS, در خانمها BHCG) قبل از شروع درمان
  7. از اهداء خون واعضاء خوداري نمايند همچنين در خانمها علاوه بر موارد مذکور توصيه ميگردد تا از بارداري وشيردهي پرهيز نمايند.
  8. ا گر جواب آزمايش مثبت بود ?? ماه درمان انجام ميگردد.
  9. اگر آلودگي از طريق سوزن باشد توصيه ميگردد تا تدابير لازم جهت آلودگي به ويروس هپاتيت هم انجام پذيرد  مانند تزريق بلا فاصله ايمونوگلوبولين و واکسن همزمان در دو نقطه متفاوت و انجام آزمايشات مربوط به ويروس  هپاتيت