1. 1. ازن عامل افزايش سلول هاي سفيد در خون بوده  و  اين سلول ها در مقابل ويروس ها ، باکتري ها ، قارچ ها و سرطان از بدن محافظت مي کنند  و از آنجائيکه  سلول هاي سفيد نمي توانند در فقدان اکسيژن  به درستي فعاليت نمايند ، توانايي خود را در از بين بردن مهاجمين از دست داده و حتي قادر نخواهند بود در مقابل سلول هاي سالم و نرمال نيز مقاومت کنند. (واکنش هاي آلرژيک) . جالب  است  بدانيد با بکارگيري ازن، اين عنصر به مدت طولاني و قابل توجه سبب افزايش ميزان اکسيژن در خون شده و در نتيجه آلرژي ها نيز به سمت بي تفاوتي و عدم حساسيت گرايش پيدا مي کنند.
  2. در حضور اکسيژن ميزان اينترفرون به حد قابل توجهي افزايش پيدا مي کند . اينترفرون ها پروتئين هاي کروي هستند که کليه بخش هاي دستگاه ايمني بدن را سازماندهي ميکنند . برخي از آنها توسط سلول هاي آلوده به ويروس ها به وجود مي آيند . اين پروتئين هاي کروي سلول هاي سالم تزديک به هم را از بروز احتمال آلودگي آگاه مي سازند . بطوريکه به نوبه خود آنها بصورت سلول هاي غير مجزا ارائه شده و باعث مهار تکثير ويروس ميگردند . اينترفرون ها توسط سلول هاي سفيد خون و همچنين در بافت پيوندي و ماهيچه ها بوجود مي آيند . ميزان اينترفرون گاهاً مي تواند از 400 تا 900 درصد به واسطه ازن افزايش يابند . قابل اهميت اينکه اينترفرون ها در کنترل سلول هاي فاگوستيک (بيگانه خوار) نقش مهمي را ايفا مي کنند . سلول هاي فاگوستيک سلول هايي هستند که عوامل بيماري زا و سلول هاي غير طبيعي را بلعيده و آنها را از بين ميبرند . اينتر فرون هاي مصنوعي براي درمان برخي از بيماري ها مورد تاييد FDA  قرار گرفته اند . تعدادي از اين بيماري ها عبارتند از : هپاتيت B و C ، زگيل هاي اندام تناسلي ( که بواسطه ويروس هاي غده خوش خيم (Papilloma) بوجود مي آيند)، سرطان خون لوسمي، سرطان گوشت يا بافت همبند، تصلب چند گانه عود بيماري يا نوسان آن (Remitfing) و بيماري گرانولوماتوزوگنر مزمن .
   در حال حاضر اينترفرون ها در آزمايشات کلينيکي در موارد زير مورد استفاده قرار ميگيرند : زيگيل هاي گلو ، عفونت HIV ( ايدز ) ، لوسمي Myelogenous مزمن ، Non-Hodgking Lymphma ، تومورهاي کلون ( روده بزرگ ) ، تومورهاي کليه ، سرطان مثانه ، سياه آموي بدخيم ( melanoma ) کارسينوم ( غده سرطاني ) ياخته يا سلول پايه اي و لايشمانياسيس ( heishmaniasis ) .
  (البته در مواقعي که سطوح ايجاد شده توسط ازن ايمن گردد ، وجود اينتر فرون ها در آزمايشات FDA   مي تواند در آن شرايط مثمر ثمر نبوده و سمي به شمار رود)
  ضدعفوني با ازون ضدعفوني هوا و محيط با ازون اثرگذاري ازون به عنوان يک ضد عفوني کننده
  3. ازن موجب توليد بافت مردگي تومور ( TNF ) مي شود . هنگام رشد يک تومور در بدن TNF توليد مي شود . هر چه توده تومور بزرگ تر باشد ، ميزان توليد بافت مردگي تومور نيز افزايش مي يابد . زمانيکه يک تومورتحت فرآيند متاستازي قرار مي گيرد ( منتشر مي شود ) سلول هاي شکسته و به وسيله خون و لنف به قسمت هاي ديگر بدن منتقل مي شوند. اين روند سبب مي شود که تومور در جاي ديگري در بدن را براي اقامت انتخاب کند. اين سلول هاي سرطاني به دليل توليد TNF   به منظور مقاومت در برابر تومور اصلي ، شانس کمتري براي رشد دارند . زمانيکه تومور به وسيله عمل جراحي از بين مي رود ، ميزان TNF به طور چشمگيري کاهش مي يابد و به اين ترتيب تومور هاي جديد از بافت به ظاهر سالم نمود پيدا مي کنند .
  4. ازن موجب ترشح IL 2  ميگردد. Interleulcin 2  يکي از پايه هاي دستگاه ايمني بدن مي باشد که بوسيله T-helper ترشح مي شود . در فرآيندي معروف به به خود انگيزشي ، IL-2 به گيرنده اي بر روي T-helper ملحق شده و سبب توليد بيشتر IL-2 مي گردد.کاربرد عمده آن ترغيب Lymphocytes باعث تفاوت ، تکثير و آشکار سازي بيشتر سلول هايي مانند سلول هاي زير مي باشد :  T-helper  ، suppressors  cytotoxicts,T- ، T-delayeds ، T-memory.
  5. ازن با کمترين تمرکز بر روي باکتري ها آنها را نابود مي کند . اثر بخشي متابوليسم اکثر باکتري ها بطور ميانگين يک از هفدهم کارآمدي متابوليسم ماست . به همين علت ، اکثراً قادر نيستند از عمده توليد آنزيم هاي آنتي اکسيدانت قابل مصرف مانند کاتالاز برآيند. نکته قابل توجه اينکه گونه هاي بسيار کمي از باکتري ها وجود دارند که مي توانند در محيطي متشکل از 2 درصد ازن زندگي کنند.
  6. ازن در مقابل هرگونه قارچ کاربرد عالي دارد که مي توان candida albicans سازگاني ، پاي ورزشکاران ( آلودگي پا ) ، کپک ها ، کپک سفيد ، مخمر ها مي شود .
  7. ازن يکي از بهترين ويروس کش ها به شمار مي رود . همانطور که پيش از اين اشاره نموديم ازن بطور مستقيم در پي ذرات ويروسي مي رود حساس ترين قسمت ويروس نسبت به اکسيداسيون سيستم توليد مثل آن مي باشد که چگونگي ورود ويروس ها را به داخل سلول نشان مي دهد . با غير فعال سازي اين ساختار ، ويروس به ناچار از بين مي رود . سلول هايي که از قبل آلوده شده اند نسبت به ازن داراي ضعفي طبيعي مي باشند .
  8. ازن عنصري ضد نئوپلاستيک به شمار مي رود . اين به آن معناست که ازن مانع رشد بافت جديد مي گردد، زيرا تقسيم سريع سلول ها ، مسئوليت آنها را در برابر توليد آنزيم هاي لازم جهت حفاظت از خودشان در برابر ازن سلب مي کند . بطوريکه سلول هاي سرطاني به گونه ايي هستند که به سرعت تجزيه مي شوند ، اما در مجاورت با ازن اين تقسيم بندي به طرز حيرت آوري متوقف مي شوند .
  9. ازن پلاک هاي شرياني را اکسيده مي کند . ازن پلاک هاي موجود در تصلب شرايينو سخت شدگي سرخرگ ها را از بين مي برد و اين بدان معناست که ازن باعث پاک سازي رگ هاي باريک و حتي ضخيم مي گرددو اين روند امکان اکسايش بهتر بافت را در ارگان هاي ناقص فراهم ميکند .
  10. ازن انعطاف پذيري و تغيير پذيري سلول هاي قرمز خون را افزايش مي دهد . زماني که به يک سلول قرمز خوني زير ميکروسکوپ نگاه مي کنيم سلول را به شکل يک ديسک مشاهده مي نمائيم . در مويرگ ها جائي که آنها اکسيژن را جمع کرده (شش ها) و آن را آزاد مي کند (بافت) اين دسک ها تا جايي کش مي ايند که به شکل يک چتر يا بيضي نمود مي يابند . اين فرآيند به عيور آنها در رگ هاي کوچک کمک کرده و مبادله ازن را کارآمدتر مي سازد ازن
  11. ازن عملکرد چرخه اسيد سيتريک را تسريع مي نمايد . اين فرآيند که به عنوان چرخه Kerp يا چرخه TCA شناخته شده است گام بسيار مهمي در گيلکوليز کربوهيدرات براي انرژي محسوب مي شود . اين فرآيند در ميتوکندري سلول اتفاق مي افتد . در نهايت آنچه رخ مي دهد تبديل مقدار بيشتري از انرژي ذخيره شده در گلوکز مي گردد.
  12. ازن سيستم آنزيم آنتي اکسيدانت را کارآمدتر مي سازد . سلول ها با افزايش توليد آنزيم هاي محافظ خود نسبت به فشار اکسيداتيو سودمند واکنش نشان مي دهد .
  13. ازن مواد پتروشيمي را تجزيه مي کند . اين مواد شيميايي توانايي بوجود آوردن مشکلات زيادي را بر دستگاه ايمني بدن داشته و همچنين مي توانند موجب آلرژي و يا وخيم تر شدن آنها شوند . بطوريکه اين مواد عامل تعيين کننده ايي در سلامت انسان محسوب مي شوند .