1. ديابت و توانايي اکسيژن فعال به عنوان يک عنصر توانمند و بي نظير در امر احياي سيستم گردش خون و تقويت سيستم دفاعي بدن توانسته به نوعي در رفع کاستي هاي عدم انسولين مناسب در خون را جهت ديابت پوشش داده و در نهايت تعداد متعددي از مشکلات و کاستي هاي بيماري ديابت را کنترل و در مواردي درمان نمايد.بطوريکه در جامعه پزشکي از آن به عنوان اکسيژن نوزاد نام برده و از قابليت هاي آن در بدن آگاه بوده و در ماهيت خود درماني بدن نقش مهمي را ايفا مي نمايد . عموماً بدن انسان در سنين پايين اين عنصر ارگانيک را در خودتوليد مينمايد که باعث لفزايش ماهيت خود درماني بدن در مبارزه با بيماري ها و رفع آنان در جواني مي گردد و به مرور با افزايش سن، توليد آن کاهش يافته ودر نهايت متوقف مي گردد . بطوريکه انسان در سنين بالا زودتر بيمار و ديرتر بهبود مي يابد . اکسيژن فعال علاوه بر افراد ديابتي باعث افزايش سيستم دفاعي افراد کهنسال نيز مي گردد. به همين منظور هشت اثر توانمند اکسيژن فعال در ديابت را جهت آگاهي بيشتر به ترتيب زير مي توان عنوان نمود:(هشت اثر توانمند اکسيژن نوزاد)
  1. ديابت و هشت اثر توانمند اکسيژن نوزاد. رفع گرفتگي رگها و بهبود اختلالات گردش خون در ديابت
  اين دسته از اختلالات بسيار رايج داراي عامل مشترکي هستند و آن مشکلات عدم خون رساني مناسب و کامل نسبت به انجام و هماهنگي در عروق شناخته شده است. شاخص ترين بيماري که در اين خصوص مطرح مي باشد ديابت است . ديابت بيماري پيچيده ايي است که اختلالات عروقي را در بسياري از بخش هاي بدن مانند شبکيه چشم، کليه ،اعصاب و اختلالات مربوط به متابوليسم کربوهيدراتها نشان مي دهد . از مواردي که مشکلات گردش خون بر ديابت دارد . بافت هايي مانند پوست که حاوي رگ هاي خوني هستند به خطر افتاده و براي جراحات و عفونت هاي احتمالي مستعد تر ميشوند.
  زخم هاي ديابت اغلب در پي خراشيدگي هاي ساده، خون مردگي و پريدگي پيش مي آيند . مانند زخم بستر که به سختي درمان شده و همواره بايد با پماد ها و کرم هاي موضعي تحت درمان قرار گيرند . که به تنهايي کارآمدي کمي در اين خصوص دارند . اين ارگانيسم ها در مقابل اين گونه عوامل درمانگر مقاومت نموده و عملاً پاتوژن ها در مقابل  اين درمان ها به تکثير و وخيم تر کردن شرايط ادامه مي دهند .
  اتم اکسيژن (ازن درماني موضعي)، اگر بصورت متوالي بکارگرفته شود.مي تواند فرصتي براي غير فعال سازي اکثر پاتوژن هاي آسيب رسان را ايجاد نمايد.به اين ترتيب چرخه شديد و خطرناک عفونت متوقف شده و اين روند به بهبود و التيام زخم مي انجامد . علاوه بر اين تحريک جريان خون موجب پديدار شدن کمکهاي غذايي و ايمني شناختي ضروري به جهت بهبود زخم در ديابت مي گردد. تصلب شرائين شرايطي است که بواسطه ضخيم شدگي و سفت شدن مجراهاي شرياني در بدن نمود در اين شرايط انعطاف پذيري طبيعي رگهاي خوني به خطر افتاده وهمين امر موجب اختلال در خون رساني در بسياري از بخش هاي اندامي مي شود.
  در مواردي که سيستم گردش خون آسيب ديده باشد اختلالات پوستي در ديابت پيشروي مي کنند.اين اختلالات شامل تغييرات تروفيکي مي شوندکه مستعد براي جراحت بوده و نهايتاً به ايجاد زخم مي انجامد و مانند زخم هاي ديابتي که اين شرايط اغلب موجب عفونت هاي بيماري زا چندگانه ميگردند . اتم اکسيژن قابليت بالايي در  تبديل چربي ها(کلسترول و گلسيريد) ومواد غذايي به انرژي را داشته و باعث رفع گرفتگي رگ ها و بهبود عملکرد خون رساني براي ديابت مي گردد . بطوريکه علاوه بر افزايش سيستم دفاعي بدن و احياء گردش خون ،مواردي چون سوزش کف پا را رفع مي نمايد.  بطور کلي مي توان گفت علاوه بر استفاده موضعي، مصرف آب حاوي اتم اکسيژن باعث احياء سيستم گردش خون، تقويت بدن،افزايش ماهيت خود درماني انسان و رفع کلي مشکلات افراد ديابتي مي گردد.(هشت اثر توانمند اکسيژن نوزاد)
  2.  ترميم و ضد عفوني زخم
  همواره ديابتي ها نگران ايجاد زخم در بدن خود مي باشند و به دليل پيامد هاي فراواني که در عدم وجود انسولين اتفاق مي افتد شرايط را براي ترميم زخم دشوار کرده و باعث پريشاني خاطر اين دسته عزيزان مي گردد. مکانيسم اصلي درمان زخم هاي ديابتي ، ترميم و آسيب هايي است که به عروق و اعصاب وارد آمده و در اين بين اکسيزن فعال توانايي شروع رگ زايي ، ترميم و توسعه عروق را دارد. اکسيژن يک مولکول دو ظرفيتي مي باشد که به خودي خود پايدار بوده و چنانچه انرژي لازم بر مولکول O2 وارد نمائيم باعث شکسته شدن مولکول اکسيژن شده و آنرا به اتم اکسيژن يا همان اکسيژن فعال و به عبارتي اکسيژن نوزاد تبديل مي نمائيم . با توجه به اينکه اکسيژن فعال خود به تنهايي در طبيعت  هويت و تعريفي ندارد سريعاً با ميکرو ارگانيسم هاي اطراف خودواکنش نشان داده و آنها را اکسيد و از بين مي برد و در نهايت علاوه بر ضدعفوني مجدداً اکسيژن فعال يا همان اتم اکسيژن با هم پيوند نموده و تبديل به اکسيژن مي گردد. با توجه به قاعده فوق اکسيژن محدوده مورد نظر افزايش يافته و باعث ترميم غير قابل تصور بافت مي گرد . البته لازم به ذکر است اکسيژن فعال ناپايدار بوده و پس از 20 دقيقه به اکسيژن تبديل مي شود و از همين روقابل حمل نبوده وبايد از آن در زمان توليد استفاده نمود.(هشت اثر توانمند اکسيژن نوزاد)
  3. کاهش و کنترل قند خون
  اتم اکسيژن (ازن) عملکرد فوق العاده ايي در کاهش و کنترل قندخون در ديابت از خود نشان مي دهد و در مقايسه با داروهاي کنترل قند خون بسيار قوي تر عمل مي کند. بطوريکه در ادامه مصرف داروي کنترل قندخون توسط يکي از بيماران دکتر شالن برگر ابتدا روزانه يکبار و در نهايت استفاده از دارو را قطع مي نمايد . به همين منظور کافيست اتم اکسيژن (ازن) به شکلي وارد سيستم گردش خون نمود.امروزه به روش هايي چون اتوهموتراپي ، تزريق به صورت وريدي به داخل رگ،تزريق به عضلات،رکتال و رکتوم، ورود از طريق گوش، لستنشاقي، تزريق در غضروف و نوشيدن آب حاوي اتم اکسيژن و …. اين کارصورت مي پذيرد.البته به جز نوشيدن آب حاوي اکسيژن فعال و يکي دو مورد آن،تمامي روشها بايد تحت نظر پزشک انجام شود. به طوريکه تزريق گاز اتم اکسيژن (ازن) توسط دستگاه مديکال به داخل آب و نوشيدن آن در همان ابتدا و قبل از تبديل آن به اکسيژن، مي تواند قندخون را به طرز حيرت آوري به صورت ارگانيک و بدون عوارض کنترل نمايد.(هشت اثر توانمند اکسيژن نوزاد)
  4. افزايش سيستم دفاعي و رفع سستي بدن
  همواره بدن به توليد و کنترل مولکول هاي کليدي و حياتي مانند ATP  DPG23 Interleulcin  ، اينترفرون و … در خون مي گردد که باعث محافظت از انسان و مقاومت سيستم دفاعي بدن گردد. با توجه به اينکه عرضه اين گونه مولکول ها در افراد ديابتي کافي نمي باشد، عمدتاً با مشکلات متعددي روبه رو هستند. جالب است بدانيد اتم اکسيژن به طرز فوق العاده ايي باعث افزايش 50% ATP، DPG23، و ميزان قابل توجه ايي Interleulcin2 و افزايش 400 تا 900 درصد اينترفرون مي شودکه در نهايت سستي و رخوت بدن مخصوصاً در ديابت به طرز فوق العاده ايي کاهش و باعث افزايش بي نظير سيستم دفاعي بدن مي گردد.(هشت اثر توانمند اکسيژن نوزاد)
  5. تقويت و بهبود بينايي
  همانگونه که اشاره شد وجود اتم اکسيژن در خون باعث افزايش فوق العاده 54 درصدي مولکول ATP مي گردد. زماني که نقش انکار ناپذير اين مولکول در سيگنال دهي ميان سلول ها در شبکيه عصبي  مورد بررسي قرار مي گيرد. جاي هيچ تعجبي ندارد که اين مولکولهاو در عملکرد صحيح حواس پنج گانه بازيگر مهمي محسوب مي شوند.به عنوان مثال دريافت کننده هاي مولکول ATP که در سلول هاي شبکيه چشمها وجود دارند.اطلاعاتي را که از سلولها ميله ايي و مخروطي چشم يا همان دريافت کننده هاي نور در چشم دريافت مي کنند.باعث تقويت و بهبود بينايي مي گردد و در قالب يک تناوب بي نقص اعصاب شبکيه اين مولکولها و ماده هاي ارزشمند به نام استيل کولين به کار گرفته اطلاعاتشان را به شکل فوق العاده ايي به مراکز پردازشگر مغزي ارسال مي کنند.(هشت اثر توانمند اکسيژن نوزاد)
  6. افزايش اکسيژن رساني به بافت ها
  البته گفتني است انسان تحت شرايط عادي به واسطه مولکول کليدي ، DPG23 عامل محرک گلبول قرمز در امر اکسيژن رساني به بافت ها مي باشد.و از آنجائيکه ملکول کليدي، DPG23 به اندازه کافي در سيستم گردش خون افراد ديابتي وجود ندارد،عملا اکسيژن رساني به بافتها صورت نپذيرفته و پيامد هاي معمول اين عارضه را به بار مي آورد.چنانچه بتوانيم اکسيژن فعال را به خون وارد سيستم گردش خون نمائيم شاهد توليد و عرضه مناسب مولکول کليدي، DPG23 شده و بدين ترتيب مي توان روند اکسيژن رساني بافتها را توسط سلول قرمز کامل بهبود نمائيم.(هشت اثر توانمند اکسيژن نوزاد)
  7. تقويت و بهبود دندان و لثه ها
  افراد ديابتي بيشتر در معرض خطر زخم و عفونت لثه ها، پوسيدگي و لق شدن دندان ها هستند. با توجه به خاصيت پاتوژنيک(ضد پاتوژن) اتم اکسيژن وماهيت ضد باکتريايي آن،حذف عفونت و پوسيدگي دندان از جمله توامنديهاي بي نظير اين عنصر حياتي مي باشد.همچنين به دليل افزايش اکسيژن رد محدوده باعث ترميم بافت زخم ها و رفع حساسيت در لثه و دندان مي گردد به طوريکه تمام مشکلات آلودگي هاي دنداني را 450 نوع باکتري هاي اسيدي فراهم مي آورند که در مقابل اتم اکسيژن ضعيف بوده و به راحتي از بين مي روند.به طوريکه امروزه در فانسه يونيت هاي مجهز به سيستم ازن درماني ظرف مدت 9 تا 15 ثانيه آلودگي ها بدون نياز به تراشيدن ميناي دندان و سرشدن آن کاملاً حذف مي شوند.(هشت اثر توانمند اکسيژن نوزاد)
  8. بهبود سوخت وساز و متابوليسم بدن
  اکسيژن فعال به طرز حيرت آوري باعث افزايش فعاليت سوخت و ساز و مولکول ها شده و وظيفه مستمر مواد غذايي به انرژي را به خوبي انجام مي دهد.بطوريکه دکتر شالن برگر اين نتايج را مشابه فعاليت هاي ورزشي جهت بهبود سوخت و ساز سلولي و تبعات آن توصيف مي کند.(هشت اثر توانمند اکسيژن نوزاد)