1. بدان معني‌ که وقتي‌ دستگاه ايمني بيش از حد فعال مي شود (مثلا در بيماريهاي خود ايمني) باعث آرام شدن سيستم ايمني شده و برعکس وقتي‌ دستگاه ايمني کمتر از حد معمول فعال است مثلا در سرطان يا ايدز يا عفونت‌هاي مزمن، اوزون آن را فعال مي نمايد.اين توانايي منحصر به فرد اوزون از اثر اوزون بر غشا گلبول‌هاي سفيد منشأ مي‌گيرد که باعث ترشح سيتوکينها (گاما اينترفرن، اينترلوکين) از آنان مي شود. هنگاميکه مقادير بسيار ناچيز اوزون به بدن اعمال مي گردد سيستم مقاومتي بدن تحريک مي گردد بدين معني که اوزون سيستم ايمني بدن را باز فعال مي کند.در پاسخ به اين فعال سازي ، سيستم ايمني مولکول هاي خاصي بنام سيتوکين را که نقش پيام رسان دارند توليد مي کند. اين پيام رسان ها به نوعي ساير سلول هاي سيستم ايمني را آگاه ساخته و آبشاري از تغييرات مثبت را در سراسر سيستم ايمني براه انداخته که منجر به مقاومت در برابر بيماريها و بهبود مي شود . اين بدين معني است که استفاده از اوزون طبي براي فعال سازي سيستم ايمني افرادي که دچار کاهش يا اختلال عملکرد سيستم ايمني بدن هستند بسيار مفيد است.
  ازن باعث افزايش جذب اکسيژن توسط سلولها به وسيله تحريک آنزيم ديفسفوگليسراتDPG  مي شود
  . ديفسفوگليسرات مسؤل آزاد شدن اکسيژن از همگلوبين و جذب آن توسط سلول‌ها مي‌باشد. در نبود يا کمبود ميزان کافي‌ ديفسفوگليسرات سلول‌هاي ما دچار محروميت از اکسيژن ميشوند، مشکل شايعي که در افراد ديابتي و کساني که بيماريهاي مزمن دارند وجود دارد.

  ازن تراپي

  ازن باعث بهبود گردش خون مي شود
  اين کار را با افزايش دادن خاصيت جاري بودن خون به عنوان يک مايع انجام ميدهد. رقيق تر بودن خون باعث افزايش امکان رسيدن آن به مويرگ‌هاي انتهايي مي شود جايي‌ که سلول‌ها ميزان بيشتري از اکسيژن را دريافت مي‌نمايند. بسياري از بيماران با وضعيت‌هاي التهابي مزمن ،گردش خون مختل دارند.

  از توانايي ازون در تحريک گردش خون براي درمان اختلالات گردش خون و ارتقاء بازسازي اعضاي مختلف بدن استفاده مي گردد . ازون با درمان اختلالات گردش خون محيطي بويژه در سالمندان باعث بهبود عملکرد ذهني و جسمي آنان مي گردد، همچنين در افراد مبتلا به ديابت موجب بهبود گردش خون محيطي شده و علايم نوروپاتي در اندام ها را کاهش داده و از وقوع عواقبي همچون زخم هاي ديابتي بنحو بسيار موثري جلوگيري مي نمايد.
  ازن قابليت سيستم آنتي اکسيدان بدن را افزايش مي دهد

  ازون با وجود اينکه خود يک اکسيدان قوي است ولي اثر آن بر سيستم آنتي اکسيداني حتي بيشتراز ويتامين C ميباشد. بسياري از بيماران با مشکلات مزمن کمبود قابليت سيستم آنتي اکسيداني دارند..

   

  ازن يک محرک ميتوکندري است
  علت اصلي‌ و زمينه ساز اکثر بيماريهاي دژنراتيو از ديابت تا مشکلات قلبي کاهش توليد انرژي ميتکوندريال است. ميتوکندري درواقع موتور اصلي تمام سلول ها براي ادامه حيات است و درصورت عملکرد صحيح ميتوکندري ها سلول نيز در سلامت کامل خواهد بود. اوزون طبي مشخصاً داراي توانايي بسيار بالا در از بين بردن باکتري ها ، قارچ ها و ويروس ها مي باشد.

  از اين رو براي ضد عفوني کردن زخم ها و به همين ترتيب براي درمان بيماريهاي ناشي از عوامل عفوني بکار برده مي شود.