1. نگاهي به داروهايي که هميشه روي پيشخوان آشپزخانه‌تان قرار دارند بيندازيد؟
  شما چه داروهايي را در طول هفته مصرف مي‌کنيد؟
  محققان مي‌گويند قرص‌هايي که خودسرانه و در اغلب روزها مي‌خوريد، مي‌توانند رابطه زناشويي شما را به آخر خط برسانند و احساس لذتي را که مي‌توانيد تجربه کنيد کمتر کنند.
  شيميايي مضرات دارو
  نگاهي به داروهايي که هميشه روي پيشخوان آشپزخانه‌تان قرار دارند بيندازيد؟
  شما چه داروهايي را در طول هفته مصرف مي‌کنيد؟
  محققان مي‌گويند قرص‌هايي که خودسرانه و در اغلب روزها مي‌خوريد، مي‌توانند رابطه زناشويي شما را به آخر خط برسانند و احساس لذتي را که مي‌توانيد تجربه کنيد کمتر کنند. به نوشته بي‌بي‌سي، استامينوفن يکي از داروهايي است که به‌خاطر خاصيت ضددردش در بسياري از خانه‌ها يافت مي‌شود. اما از نظر محققان مصرف اين دارو عوارضي را هم به دنبال دارد.
  به گفته محققان استامينوفن علاوه بر درد جسماني بر واکنش‌هاي عاطفي هم تاثير مي‌گذارد، و با مصرف آن، هم عواطف و احساسات منفي کمتر درک مي‌شوند و هم عواطف و احساسات مثبت. البته استامينوفن همان‌طور که گفته شد تنها لذت‌هاي شما را از بين نمي‌برد؛ بلکه علاوه بر درد جسماني، باعث مي‌شود تجربيات آزاردهنده اجتماعي يا احساسات تلخ ناشي از روابط خود را هم با شدت کمتري درک کنيد و شايد بتوانيد آن را به عنوان دارويي براي تسکين درد‌هاي ناشي از شکست عشقي معرفي کنيد. البته پژوهشگران هنوز قطعيت اين موضوع را ثابت نکرده‌اند و تنها مي‌دانند که استامينوفن مي‌تواند در ترشح برخي هورمون‌هاي لذت‌آور و تحريک برخي از بخش‌هاي مغز که در لحظه‌هاي دردآور و سخت زندگي فعال مي‌شوند تاثير بگذارد.