1.  هنگام مسافرت به علت تغييرات برنامه هاي روزانه كسب آمادگي لازم براي پيشگيري از مشكلات احتمالي ضروري است. بيماران با برنامه ريزي مناسب و رعايت نكات پيشنهادي مي توانند مسافرت خود را مانند ساير افراد خانواه سپري سازند.
  با توجه به استرس هاي مسافرت، تغيير ميزان فعاليت و نيز تغيير عادات زندگي و نوع تغذيه در طي مسافرت به بيماران ديابتي به ويژه بيماران وابسته به انسولين توصيه مي شود كه دستگاه سنجش قند خون همراه داشته باشند و با فواصل كمتري نسبت به روزهاي عادي قند خون خود را بررسي نمايند در غير اين صورت بهتر است در اولين فرصت ممكن در سفر به آزمايشگاه مراجعه و نسبت به اندازه گيري قند خون خود اقدام نمايند. به همراه داشتن كارت هويت بيماري كه بيانگر ديابتي بودن شخص مي باشد براي تمام بيماران ضروري است.

  موارد زير را براي مسافرت تهيه و همراه خود داشته باشيد:
  1. انسولين مورد نياز و قرص مصرفي براي تمام مدت سفر
  2. سرنگ هاي تزريق انسولين
  3. در صورتي كه گلوكومتر داريد : لانست (تيغ مخصوص) براي نمونه گيري و نوارهاي آزمايش قند خون
  4. نوارهاي آزمايش قند و كتون ادرار
  5. قند حبه اي، نبات، بيسكويت و آب ميوه براي درمان كاهش خون احتمالي
  6. ميان وعده هاي مناسب براي چند روز ( مانند ميوه، ساندويچ هاي كوچك)
  7. پنبه يا گاز، ماده ضد عفوني كننده و نيز چسب زخم براي موارد ضروري
  8. آمپول گلوكاگون، مايع رقيق كننده آن و سرنگ ( درصورتي كه يكي از افراد همراه آموزش ديده باشد) تا در صورت كاهش هوشياري در اثر افت قند خون و عدم توانائي مصرف خوراكي مواد غذائي توسط فرد همراه تزريق شود
  9. ساير داروهاي مصرفي
  هميشه مقداري انسولين و قرص خود را به صورت اضافي در جاي جداگانه اي همراه داشته باشيد تا در صورت گم شدن ساير وسايل دچار مشكل نشويد
  در صورتي كه در طي سفر دچار تهوع و استفراغ (بيماري ماشين) مي شويد از پزشك خود بخواهيد داروي لازم را برايتان تجويز كند.