1.  انسولين تا يك ماه در دماي طبيعي اتاق مي تواند نگهداري شود از اين رو در سفر به مناطق معتدل نيازي به نگهداري انسولين در يخچال نيست.
  طي مسافرت مراقب باشيد كه شيشه انسولين در معرض نور مستقيم آفتاب قرار نگيرد از قرار دادن آن پشت شيشه عقب اتومبيل يا كنار پنجره آفتاب گير خودداري كنيد بهتر است انسولين در تاريكي نگهداري شود.
  انسولين در اثر حرارت زياد يا يخ زدن صدمه مي بيند به همين علت نبايد انسولين در قسمت جا يخي يخچال قرار داده شود. در صورت فاسد شدن انسولين نوع شفاف آن (كريستال) كدر شده و نوع شيري رنگ نيز (ان . پي. اچ) يكنواختي خود را از دست داده و به صورت دانه دانه به ديواره شيشه مي چسبد. اگر  انسولين در معرض نور خورشيد قرار گرفته باشد گاه تغيير رنگ قهوه اي نشان مي دهد كه در اين موارد نبايد از انسولين استفاده كنيم.
  طي مسافرت بهتر است انسولين را در كيف دستي خود حمل كنيد نه در چمداني كه به قسمت بار مي سپاريد اين نكته بخصوص در مسافرت با هواپيما اهميت دارد چرا كه در ارتفاع بالا ممكن است در قسمت بار انسولين يخ بزند.

  تغذيه

  ورزش يا افزايش ساير فعاليت ها طي سفر ممكن است باعث كاهش قند خون شود از سوي ديگر استرس ، نشستن طولاني و عدم فعاليت در مسافرت ممكن است باعث افزايش قندخون گردد در صورت امكان قند خون را با فواصل كمتري چك كنيد.
  مقادير زيادي غذاهاي حاوي كربوهيدرات را به صورت بسته بندي در كيف دستي خود داشته باشيد به گونه اي كه به راحتي در دسترس باشد. به خاطر داشته باشيد كه هميشه مسافرت طبق برنامه پيش نمي رود، ممكن است ساعتها در ترافيك بمانيد يا دچار مشكلات ديگر در جاده شويد و يا قطار ، كشتي يا هواپيماهاي شما تأخير داشته باشد و يا ممكن است مغازه يا رستوران مناسبي پيدا نكنيد بنابراين هرچه ميان وعده هاي مناسب با خود برداريد كمتر دچار عارضه خواهيد شد.
  در بيشتر كشورها چاي، قهوه و شيشه هاي آب نوشيدني در دسترس هستند. از مصرف نوشيدني هاي شيرين شده جز در مواقع افت قند خون خودداري كنيد. در مسافرت با كشتي يا هواپيما بهتر است از غذاي معمول استفاده كنيد و درخواست غذاي ديابتي ننمائيد زيرا اغلب اين غذاها مناسب بوده در حالي كه غذاي ديابتي ممكن است كربوهيدرات كمي داشته باشد.