1. 1. اگر انسولين مصرف مي كنيد قبل از شروع به رانندگي غذا يا ميان وعده خود را مصرف نمائيد و در صورت امكان (در دسترس داشتن گلوكومتر) قند خونتان را بررسي كنيد
  2. در مسافرت هاي طولاني هر دو ساعت توقف نموده و ميان وعده خود را مصرف نمائيد
  3. هيچگاه در زماني كه كنترل قند خونتان تثبيت نيست رانندگي نكنيد اين زمان شامل: پس از انجام ورزش يا فعاليت جسمي بيش از معمول كه قند خون پائين مي افتد يا هنگام غروب از محل بر مي گرديد
  4. هيچگاه عجله نكنيد
  5. هميشه در اتومبيل خود مواد غذايي مانند قند، نبات يا ساير مواد شيرين بيسكويت يا آب ميوه داشته باشيد
  6. در هر زماني كه متوجه اولين علائم كاهش قند خون شديد سريع توقف نموده و مواد غذائي كافي ميل نمائيد تا علائم از بين برود  طي اين مدت از ماشين خود خارج نشويد
  7. پس از اطمينان كامل از بهبود حالتان اقدام به ادامه رانندگي نمائيد (حداقل 20 دقيقه بعد يا پس از رسيدن قند خون به بالاي 110 ميلي گرم در دسي ليتر).
  8. هيچگاه قبل يا طي رانندگي الكل ننوشيد مصرف الكل علاوه بر كاهش تمركز در تمام افراد در بيماري ديابتي مي تواند افت شديد قند خون ايجاد نمائيد.