1.  در مورد رانندگي بيماران ديابتي ممنوعيتي وجود ندارد اما به منظور حفظ سلامت خودتان و نيز افراد جامعه رعايت نكات زير ضروري است:

  1. در هنگام دريافت گواهينامه رانندگي حتماً بيماري خود را ذكر كنيد همچنين در صورت بيمه كردن اتومبيلتان طرف قرارداد بيمه را از اين امر مطلع كنيد
  2.  بيماران ديابتي وابسته به انسولين نمي توانند به عنوان راننده تاكسي و مسافرين و نيز به عنوان راننده ماشين هاي سنگين فعاليت نمايند
  3. مراقبت هاي لازم به منظور پيشگيري از كاهش قند خون طي رانندگي را رعايت كنيد
  4. بيماران ديابتي در موارد زير نمي توانند رانندگي كنند

  الف ـحملات شديد يا مكرر افت قند
  ب ـ نداشتن علائم هشدار دهنده افت خون
  ج ـ عدم توانائي در درمان سريع افت قند خون يا عدم مراجعه منظم به پزشك جهت كنترل قند خون
  د ـ آسيب هاي چشمي ناشي از ديابت مانند كاهش ديد
  ه‍ ـ آسيب شديد عصبي ناشي از ديابت