1. تيروئيد يک غده پروانه اي شکل در جلوي گردن است. اين غده،  اطراف ناي را مي پوشاند و و داراي دو لوب مي باشد که توسط يک بخش مياني (تنگه)، به هم متصل شده اند.
   تيروئيد
  غده تيروئيد از يد موجود در غذاها، هورمون تيروئيد را مي سازد. هورمون ساخته شده، سوخت و ساز بدن را تنظيم مي کند و در رشد و ساير عملکردهاي مهم بدن موثر است.
   
  انواع هورمون هاي تيروئيد
  مهم ترين هورمون هاي تيروئيد عبارتند از: تيروکسين (T4) و تري يدوتيرونين (T3).
  مقدار تيروکسين در بدن زيادتر است، اما تري يدوتيرونين داراي اثر بيولوژيکي بيشتري مي باشد. هنگامي که هورمون هاي تيروئيد در خون آزاد شوند،  T4 تبديل به T3 مي گردد.
  يک هورمون ديگر به نام کلسي تونين نيز توسط غده تيروئيد توليد مي شود. کلسي تونين توسط سلول هاي خاص در غده تيروئيد توليد مي شود. بر خلاف T4 و T3، کلسي تونين در تنظيم سوخت و ساز بدن دخالتي ندارد.
  کلسي تونين هورموني است که در تنظيم کلسيم بدن دخالت دارد و به کاهش کلسيم خون کمک مي کند.