1. کاربرد اکسيژن فعال در بهداشت و سلامت کودکان


     اسباب بازي هاي بچه ها متداول ترين روش پراکندگي باکتري ها و ميکروبها ميباشند که منجر به بيماري و ابتلا به بيماري هاي واگيردار ميشوند . همچنين سرشيشه ها و پستانک ها زمينه بسيار مناسبي براي تکثير باکتري ها مي باشند که مي توانند منجر به بيماري هايي  ازقبيل اسهال وخرابي دندان هاي بچه شوند. خرابي دندان يک مشکل جدي براي بچه ها مي باشد چون منجر به دندان دردهاي اساسي مي شود و مشکلاتي را براي جويدن او بوجود مي آورد از اين رو هضم غذا، صحبت کردن و رشد دندان را با مشکل روبرو مي سازد. که اين مشکلات را مي توان براحتي با شستشو با آب حاوي اکسيژن فعال برطرف نمود .