1. مصرف شکلات تلخ مي‌تواند باعث بهبود حساسيت انسولين به ترشح مناسب و در نتيجه کاهش خطر ابتلا به ديابت شود.
    پزشکان درجديد‌ترين تحقيقات خود پي برده‌اند که مصرف کاکائوي خالص و بدون شيريني مي‌تواند به عنوان يک دارو براي بسياري از بيماري‌ها ازجمله ديابت مفيد باشد.
    براساس اين پژوهش جديد، دانشمندان دريافته‌اند که مصرف کاکائوي تلخ و يا مقدار بسيار کمي شکر به عنوان طعم‌دهنده و شيرين‌کننده مي‌تواند باعث رفع مشکل فشارخون بالا به ويژه در سالمندان شود.
    گفتني است براساس اين تحقيق مصرف شکلات تلخ مي‌تواند باعث بهبود حساسيت انسولين به ترشح مناسب و در نتيجه کاهش خطر ابتلا به ديابت شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهند پزشکان درصدد آزمايش شيوه جديدي براي درمان و مقابله با بيماري‌هاي قلبي عروقي و همينطور ديابت با استفاده از شکلات و کاکائوي تلخ هستند.
    پزشکان درصددند از اين کشف در درمان بيماري‌هاي مغزي که در يک ارتباط مستقيم با بيماري‌هاي قلبي عروقي است استفاده کنند و مصرف کاکائوي تلخ را به افراد در صورت عدم داشتن منع پزشکي توصيه مي‌کنند.
    منبع : روزنامه آرمان