1. مواد مورد نياز براي تهيه اين معجون چاقي
   تخم شنبليله 50 گرم‏
  آرد گندم 250 گرم‏
   شکر 250 گرم‏
  کتيرا گل 20 گرم‏
   مغز بادام 250 گرم‏
   عسل نيم کيلو
   مواد را کوبيده و در عسل ريخته، روزى سه قاشق غذاخورى  ميل کنند در صورتى که داروي چاق کننده سفت شد ميتوان مقدار عسل اضافه کرد.