1. اين روش با ترکيبي ازگاز اوزون ومواد براي بازسازي بافت ها درمفاصل ونواحي که باکاهش اکسيژن مواجه است تزريق ميشود تا باعث تسريع در روند بهبودي شود اين درمان براي بازسازي بافت ها ي آسيب ديده، بيماري آرتروز و اختلالات ديسک هاي ستون مهره ها استفاده ميشود. دليل اينکه تعدادي ازبافت هاي آسيب ديده سريعترازبافت ها ديگر بهبود ميابند وجود جريان خون بيشتردراين نواحي است بنابراين مهيا کردن موارد بهبودي وموادمغذي درمفصل ميتواند باعث افزايش جريان خون و بهبودي بافت هاي آسيب ديده شود .
    اگر چه اين مواد مغذي ممکن است از خون جدا شوند و درخون انباشته نشوند و باعث جريان ضعيف خون و کاهش اکسيژن ،مواد مغذي و موارد بهبودي در نواحي آسيب ديده شود. سپس اين روند باعث کاهش روند بهبودي و ساخت مواد اسيد لاکتيک در بافت ها ميشود در نهايت افزايش استيدلاکتيک در بافت هاي آسيب ديده باعث ايجاد درد ميشود زماني که همه اين موارد وجود داشته باشند سيستم ايمني بدن نمي تواند به بازسازي و ترميم بافت ها کمک کند. اين روند مي تواند با استفاده از تزريق ازن به صورت دائمي بهبود يابد .
    مکانيزم اثر ازن
    اوزون تراپي با کمک سه مکانيسم درماني باعث درمان ميشود درابتدا اکسيژن به بهبود بافت هاي آسيب ديده کمک ميکند دومين تاثير اوزون است اوزون يک ماده بي ثبات است وبه سرعت به اکسيژن تبديل ميشود درحين روند تبديل، هر مولکول اکسيژن ميتواند بافت ها را اکسيد کند تحقيقات نشان ميدهد که اکسيداسيون باعث تحريک موارد رشد ميشود گاز ازن حاوي 3 مولکول اکسيژن است و اوزون است، به دليل ساختاري که دارد ميتواند روند اکسيداسيون را انجام دهد و بلافاصله اکسيژن مورد نياز بافت ها را فراهم کند و باعث تحريک رشد بافت ها و بازسازي و توانبخشي آنها شود.
    سومين راهي که اوزون تراپي باعث درمان مي شود بهبودي بدن با استفاده ازهوميوپاتي (همسان درماني)ضدالتهابي است دراين روند ويتامين ها و موادمعدني براي کاهش التهاب و افزايش جريان خون در بافت هاي آسيب ديده تزريق ميشود اين کار باعث رساندن مواد مغذي و مواد رشد به بافت ها مي شود و بافت ها را بازسازي ميکند اين درمان در مدت زمان 6 ماه و طي 3 تا 5 مرحله تزريق، انجام ميشود و به صورت دائمي باعث اصلاح بافت ها ي اسيب ديده و کاهش درد که در مراحل اوليه درمان آشکار است، ميشود.اوزون به تنهايي در درمان موثر نيست و بايد از روشهاي همراه مانند ورزش درماني فيزيوتراپي ليزر يا مشابه آن استفاده شود.