1.  خواص موادغذايي ارگانيک, بيماري قلبي, تغذيه سالم

   

  شير ارگانيک خريداري شود
  به گاو‌هايي که در دام داري‌هاي سنتي نگهداري مي‌شوند، در اغلب موارد هورمون رشدي نوترکيبي گاوي (Rbgh يا Recombinant Bovine Growth Hormone) مي‌دهند تا مقدار بيشتري شير توليد کنند. آيا Rbgh براي انسان خطر دارد؟ دانشمندان در اين باره اختلاف نظر دارند. اما کساني که نوزاد يا کودکي دارند که شير مي‌نوشد، بايد به فکر رعايت احتياط باشند و شير عاري از Rbgh يا شير ارگانيک را انتخاب کنند. شير ارگانيک از گاو‌هايي به دست مي‌آيد که به آنها آنتي بيوتيک يا هورمون نمي‌دهند. بسياري از برند‌هاي غير ارگانيک عاري از Rbgh هستند، اما داراي برچسب عاري از Rbgh نمي‌باشند. مصرف‌کنندگان بايد اطلاعات لازم را در اينترنت پيدا کنند يا به توليد کننده شير تلفن بزنند.

   

  خواص موادغذايي ارگانيک, بيماري قلبي, تغذيه سالم

   

  گوشت گاو ارگانيک خريداري شود
  بر طبق اظهارات محققين، به دامي که در مزرعه ارگانيک پرورش مي‌يابد نمي‌توان آنتي‌بيوتيک يا هورمون غيرضروري داد (ولي در کشاورزي غيرارگانيک مصرف غيرضروري آنتي بيوتيک و هورمون رايج مي‌باشد). برخي از کارشناسان بر اين باورند که اينگونه استفاده نمودن از آنتي‌بيوتيک‌ها امکان دارد به ايجاد باکتري مقاوم کمک کند. و گرچه خطر اين هورمون‌ها براي انسان مشخص نمي‌باشد، هورمون‌هاي افزوده به واقع در گوشت گاوي يافت مي‌شود که که در فروشگاه‌ها عرضه مي‌کنند.

   

  خواص موادغذايي ارگانيک, بيماري قلبي, تغذيه سالم

   

  کره بادام‌زميني ارگانيک خريداري شود
  کودکان معمولاً مقدار زيادي کره بادام‌زميني مي‌خورند، بنابراين شايد بهتر باشد والدين مطمئن شوند کودکان همراه ساندويچ کره بادام زميني و ژله مواد شيميايي بلع نمي‌کنند. و کره بادام‌‌زميني که تنها از بادام‌زميني ارگانيک توليد شود سالم‌تر از کره بادام زميني غيرارگانيکي است که به آن روغن هيدروژن دار شده و قند افزوده مي‌شود.

   

  روغن‌هاي طبيعي موجود در کره بادام زميني ارگانيک ممکن است جدا شده و لايه‌اي را در قسمت بالايي شيشه حاوي کره بادام زميني به وجود آورند. اگر اين اتفاق صورت گيرد، کافي است تمام محتواي شيشه به هم زده شود تا دوباره به‌صورت خامه مانند درآيد.

   

  خواص موادغذايي ارگانيک, بيماري قلبي, تغذيه سالم

   

  براي کودکان غذاي ارگانيک خريداري شود
  چون دستگاه ايمني کودکان کاملاً تکامل نيافته است، شايد آنها، در مقايسه با افراد بالغ، بيشتر در معرض خطر برخي از آفت‌کش‌ها قرار داشته باشند. تغذيه کودکان با غذاي ارگانيک خيال والدين را راحت مي‌کند و تضمين مي‌شود که آنها به کودکاني که غذا خوردن را آغاز کرده‌اند بهترين غذا‌ها  را عرضه مي‌کنند.

   

  خواص موادغذايي ارگانيک, بيماري قلبي, تغذيه سالم

   

  مهر ارگانيک بودن بايد روي فرآورده خريداري شده وجود داشته باشد
  خريدار نبايد عبارت‌هاي «قابل مصرف همگان»، «عاري از هورمون»، يا «طبيعي» را با ارگانيک اشتباه  بگيرد. او بايد مهر ارگانيک را پيدا کند. اين مهر به معني آن است که ماده غذايي بر طبق استاندارد‌هاي لازم توليد، برداشت، و فرآوري شده است. اين استاندارد‌ها شامل محدوديت‌هايي درباره ميزان مصرف و بقاياي آفت‌کش‌ها، هورمون‌ها، و آنتي‌بيوتيک‌ها مي‌باشد. کاربرد آفت‌کش‌هاي طبيعي مجاز است. مواد غذايي ارگانيک را نمي‌توان با استفاده از لجن فاضلاب، مهندسي زيستي، يا تابش يونيزه کننده توليد نمود.